NHÀ THUỐC TỐT

  • portfolio
  • photography
  • blog
  • shop
  • fashion

Công ty TNHH Nhà Thuốc Tốt
Creative Studio.

Nhà thuốc tốt là kênh đào tạo Dược Sĩ tư vấn và quản trị nhà thuốc, đào tạo các trình dược viên chuyên nghiệp và quản lý trình dược viên chuyên nghiệp, đào tạo nhân viên tư vấn bán thuốc chuyên nghiệp, đào tạo kỹ năng và kiến thức để làm việc tại bệnh viện phòng khám và xí nghiệp dược .Đào tạo bổ sung nâng cao các vấn đề chuyên ngành dược . https://www.nhathuoctot.com, https://www.nhathuoctot.com.vn, https://www.nhathuoctot.vn

My Skills

90%
Portraits

The world without photography will be meaningless to us if there is no light.

80%
lifestyle

The world without photography will be meaningless to us if there is no light.

95%
Studio

The world without photography will be meaningless to us if there is no light.

75%
fashion

The world without photography will be meaningless to us if there is no light.

Why Choose Me?

light composure
The world without photography will be meaningless to us if there is no light.
Professional skills
The world without photography will be meaningless to us if there is no light.
Perfect Equipment
The world without photography will be meaningless to us if there is no light.
ultra hd
The world without photography will be meaningless to us if there is no light.
unic vision
The world without photography will be meaningless to us if there is no light.
focusing knowledges
The world without photography will be meaningless to us if there is no light.

Latest News